JUDr. Vladimír Kozáčik

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Žilina, we register 2,708 hearings and 1,920 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 18 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1465 days in the period and was assigned on average 14 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 313
 • Number of Affirmed Decisions – 227

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 370.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 137 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 97 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 70.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 184.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1053 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 240
 • Number of Affirmed Decisions – 175

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 367 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 472 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 193 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 40.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 121.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 635 days and on average was assigned 158 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 105
 • Number of confirmed judgements – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 293 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 350 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 174 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 125,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – sudca nemal znížený nápad vecí
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%. ; 2012 – sudca nemal znížený nápad vecí
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.
 • 2011 – 3
 • 2011 – 3

Published judgements

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5441,98 Eur s… Hearing will be held on

 2. Predbežné prejednanie sporu, nahradenie prejavu vôle Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.349 EUR s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20000 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.446,85 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstúpenie spoluvlastníctva a… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o absolútnu neplatnosť… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10288,78 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na manželské výživné v… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM počas trvania… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na manželské výživné v… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5441,98 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.349 EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10288,78 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM počas trvania… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.900 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.