JUDr. Ján Kozenko

 1. Active judge at the court Okresný súd Vranov nad Topľou, we register 3,909 hearings and 2,668 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1487 days in the period and was assigned on average 62 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 69 – 80. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 472
 • Number of Affirmed Decisions – 376

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 147.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 110 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 73 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 66.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 165.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1060 days in the period and was assigned on average 60 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 268
 • Number of Affirmed Decisions – 208

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 246 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 429 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 196 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 106.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 638 days and on average was assigned 324 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 116
 • Number of confirmed judgements – 82

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 177 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 367 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 140 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 127,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Sgtará Lesná
 • 2012 – 1. 23. 02. 2012 – Krajský súd Košice – Dedičské právo, dedičské konanie. 2. 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov.
 • 2011 – 04. 02. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 24. 11. 2011– školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove; 2012 – 1. 23. 02. 2012 – Krajský súd Košice – Dedičské právo, dedičské konanie. 2. 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov. ; 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Sgtará Lesná
 • 2011 – 04. 02. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 24. 11. 2011– školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove

Published judgements

 1. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie Judgement was issued on

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.706,22,-Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1368,95,-Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 89,20 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 5.568,81… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 497,22,-Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyž.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 357,96 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 323,95 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.