Mgr. Ján Bednár

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 825 pojednávaní a 251 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z20,179/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P157/1 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, p360/1,2 a iné Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z21,172/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, konanie o európskom… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, konanie o európskom… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, konanie o európskom… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z208/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z20,179/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, OZZ199/1,2 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, t250/1,5 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.