JUDr. Viera Kumová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 3 432 pojednávaní a 2 277 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1425 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 10.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 626 – 627. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 357
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 197

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 642,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 301 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 262 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 87% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 185,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1054 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 716 – 721. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 312
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 161

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 603 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 763 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 393 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 51,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 87,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 640 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 180 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 314 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 396 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 444 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 66,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 155,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2011 – 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 03.–04. novembra 2011 – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP; 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 03.–04. novembra 2011 – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie práva spoločného nájmu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody 6.092,70 € Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.