JUDr. Viera Kumová

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 3,730 hearings and 2,441 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1425 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 10.5 from 40 possible points and ranked on 626 – 627. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 357
 • Number of Affirmed Decisions – 197

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.7% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 6.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 642.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 301 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 262 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 87% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 185.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1054 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 9 from 40 possible points and ranked on 716 – 721. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 6 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 51.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 312
 • Number of Affirmed Decisions – 161

An appeal against the judge's judgements is filed in 15.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 7.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 603 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 763 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 393 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 51.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 87.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 180 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 76
 • Number of confirmed judgements – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 314 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 396 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 444 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 66,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 155,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2011 – 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 03.–04. novembra 2011 – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 29.–30.11.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP; 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 03.–04. novembra 2011 – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva

Published judgements

 1. Uznesenie – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.387,97 € s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 799,77 € s prísl. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy o… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie, že Poľovnícka… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na úhradu… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dražby a… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.390,90 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.101,52 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie platnosti kúpnej… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 4.066,30 € s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie z užívania domu Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.