JUDr. Marián Mačura

 1. Active judge at the court Špecializovaný trestný súd, we register 155 hearings and 25 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Prešov, we register 275 hearings and no judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Prešov, we register 2,650 hearings and 1,651 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 16 years.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1448 days in the period and was assigned on average 120 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 133 – 155. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 215
 • Number of Affirmed Decisions – 153

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 83.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 84 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 33.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1052 days in the period and was assigned on average 83 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29.5 from 40 possible points and ranked on 64 – 73. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 20.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 164
 • Number of Affirmed Decisions – 116

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 45 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 43 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 9 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 20.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 73 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 44,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 36
 • Number of confirmed judgements – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 66 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 30 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 18 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 105,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 178 – 184. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21
 • 2012 – 7
 • 2011 – 26; 2012 – 7; 2013 – 21
 • 2011 – 26

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 237 /1,4a; § 20; 14/1… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 261/1,3,4 písm. a); §… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 422b/1, 2a, b; 138… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 422b/1, 2b; 422a/1… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 20 k § 336b ods. 1 Tr.… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 422c Tr. zák. Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 417/1; 424/1 Tr. zák. Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 422b/1, 2b; 422a/1… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 237 /1,4a; § 20; 14/1… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 417/1; 424/1 Tr. zák. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.