Mgr. Danka Majdáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 2 786 pojednávaní a 2 853 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1215 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 99 – 112. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 326
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 274

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 255,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 181 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 82 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 803 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 47. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 87,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 256
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 223

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 250 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 298 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 126 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 412 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 22.11.2012
 • 2012 – 0
 • 2011 – 1– 4.5.2011 2– 2.11.2011; 2012 – 22.11.2012
 • 2011 – 1– 4.5.2011 2– 2.11.2011
 • 2011 – 0; 2012 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného a zmenu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu styku s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 964,92 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného rozkazu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.