Mgr. Marek Anovčin

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 1 932 pojednávaní a 2 021 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1488 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 456
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 377

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 146 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 68 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 41 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 60,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 121,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1067 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 64 – 73. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 317
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 253

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 192 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 277 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 89 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 645 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 126 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 81
 • Počet potvrdených odvolaní – 61

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 246 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 184 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 162 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 158,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 233 – 240. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2013 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2013 – 11.4.2013 – Určovacie žaloby, 3.10. – 4.10.2014 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.6.2013, 14.8.2013, 19.9.2013,
 • 2012 – 25.9.2012 – 26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho úseku; Grémia: 12.3.2012, 12.6.2012, 12,9.2012, 6.12.2012
 • 2011 – Školenia: 11.10.2011 – 12.10.2011 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku 05.12.2011 – 06.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" Grémia a kolégia: 21.04.2011, 13.09.2011; 2012 – 25.9.2012 – 26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho úseku; Grémia: 12.3.2012, 12.6.2012, 12,9.2012, 6.12.2012; 2013 – 11.4.2013 – Určovacie žaloby, 3.10. – 4.10.2014 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.6.2013, 14.8.2013, 19.9.2013,
 • 2011 – Školenia: 11.10.2011 – 12.10.2011 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku 05.12.2011 – 06.12.2011 – "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností" Grémia a kolégia: 21.04.2011, 13.09.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, PR - zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 349.30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4.000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie zákonnej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 906,03 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 293,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, PR - zaplatenie 7.128 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1.196,47 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.