JUDr. Renáta Šišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 783 pojednávaní a 2 391 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba - návrh na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie obsahu zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vypratanie nebytových… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 3.715,-- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti odstúpenia… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.200,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 345.250,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 6383,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 7.095,26 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vydanie hnuteľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 291,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 21.608,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 6383,60 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba - návrh na vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.834,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie obsahu zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie zmenkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.