Mgr. Miroslav Mazúch

 1. Aktívny sudca na súde Špecializovaný trestný súd, evidujeme 848 pojednávaní a 12 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 242 pojednávaní a 26 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 1 513 pojednávaní a 1 991 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 108
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 74

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 92 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 119 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 54 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 45,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 114 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 42
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 201 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 170 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 106 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 22.02.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 06.09.2012 – Trestnoprávne grémium, 13.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov, 08.11.2012 – Trestnoprávne grémium
 • 2011 – 3 školenia, 1 (18.02.2011) trestnoprávne grémium; 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 06.09.2012 – Trestnoprávne grémium, 13.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov, 08.11.2012 – Trestnoprávne grémium; 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 22.02.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov
 • 2011 – 3 školenia, 1 (18.02.2011) trestnoprávne grémium

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 277/1,4; §… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; 144/1,2e,3b;… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 296; §… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 336/1; 333/1, 2b Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329 ods. 1; § 336 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 333/1, 2b; 20 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 423/1b; 424/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; 144/1,2e,3b;… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 333/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 422b/1, 2a,2b, 422c… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.