JUDr. Jozef Medveď

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 2 024 pojednávaní a 1 366 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 2 172 pojednávaní a 2 335 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1507 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 168 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 575 – 580. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 259
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 174

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 452,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 263 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 126 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 47,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 59,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1071 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 103 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 208
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 143

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 112 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 59 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 113% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 159 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 125
 • Počet potvrdených odvolaní – 89

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 158 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 145 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 100 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 65,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 128,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 06.06.2013 – Trestné grémium
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 16.– 17.02.2012 – Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 13. – 14.11.2012 – Pracovné stretnutie trestných sudcov
 • 2011 – 2 školenia; 2012 – 16.– 17.02.2012 – Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 13. – 14.11.2012 – Pracovné stretnutie trestných sudcov; 2013 – 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 06.06.2013 – Trestné grémium
 • 2011 – 2 školenia

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 221 ods. 1 ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – Z. X.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 157 ods. 1 ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – K. J.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 240 ods. 1 ods. 3 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 245 ods. 1Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – J. C.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 ods. 1 písm. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – B. S.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 237 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – K. O.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 188 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – Z. K.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 245 ods. 1Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – M. P.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 208 ods. 1 písm. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – X. P.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – P. T.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 240 ods. 1 ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 188 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – P. U.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – P. B.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – V. Y.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – I. N.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1 ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – I. R.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 211 ods. 1 písm. b, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – E. L.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, PUZČ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Jozef Medveď
  Obžalovaný – V. Z.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.