JUDr. Ľubica Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 546 pojednávaní a 2 162 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1462 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 185
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 123

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 266,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 135 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 91 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 67,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 145,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1042 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 126
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 83

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 333 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 188 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 105 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 641 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 115 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 94
 • Počet potvrdených odvolaní – 56

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 198 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 144 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 111 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 141% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zastavený nápad v odd.C z dôvodu vybavovania agedy P. Znížený nápad v agende P – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu podpredsedníčky súdu od 15.6.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity týkajúcej sa seminára medzinárodného rodinného práva konaného v Omšení. Seminár bol organizovaný Justičnou akadémiou SR.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad v oddelení C.
 • 2011 – sudca má od 01.09.2011 zastavený nápad do agendy C z dôvodu, že od uvedeného dátumu bol pridelený do poručenského oddelenia ako zákonný sudca; 2012 – Sudca mal zastavený nápad v oddelení C.; 2013 – Zastavený nápad v odd.C z dôvodu vybavovania agedy P. Znížený nápad v agende P – § 50 ods.3 Zák.č.757/2004 Z.z.. Sudca vykonáva funkciu podpredsedníčky súdu od 15.6.2013.
 • 2011 – sudca má od 01.09.2011 zastavený nápad do agendy C z dôvodu, že od uvedeného dátumu bol pridelený do poručenského oddelenia ako zákonný sudca
 • 2011 – sduca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovala Justičná akadémia a 1x vzdelávacej aktivity konanej v máji 2011 v Omšení Krajským súdom Bratislava; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity týkajúcej sa seminára medzinárodného rodinného práva konaného v Omšení. Seminár bol organizovaný Justičnou akadémiou SR.
 • 2011 – sduca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovala Justičná akadémia a 1x vzdelávacej aktivity konanej v máji 2011 v Omšení Krajským súdom Bratislava

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, pozbavenie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manžestva + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zariadenia na výkon ÚS Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie dohľadu nad výchovou… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie rodičovskej dohody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, udelenie súhlasu o zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.