JUDr. Vladimír Novotný

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 571 pojednávaní a 1 035 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 13.832,78 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 447,72 € s prísl . Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.142,11 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 182,05 € s prísl . Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neplatnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úverová zmluva je… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.356,34 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.