JUDr. Miriam Pintová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 3 855 pojednávaní a 2 851 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1473 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 277,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 204 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 139 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 68,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 227,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1049 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 57 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 53

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 416 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 773 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 446 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 57,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 88,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 615 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 260 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 443 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 500 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 312 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 663 – 669. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca nevykazuje účasť na vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 0 ; 2012 – Sudca nevykazuje účasť na vzdelávacích aktivitách; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vzájomná žaloba, odškodnenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3336,35 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12175,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 40.000 € Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11725,4 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17.603 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7 346,21 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie vyhlásenia vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 18597,32 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vzájomná žaloba, odškodnenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.840,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1652,74 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3114,39 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.