JUDr. Miriam Pintová

 1. Active judge at the court Okresný súd Levice, we register 3,804 hearings and 2,790 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1473 days in the period and was assigned on average 54 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 345 – 368. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.4% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 134
 • Number of Affirmed Decisions – 81

An appeal against the judge's judgements is filed in 4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 277.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 204 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 139 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 68.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 227.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1049 days in the period and was assigned on average 57 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 96
 • Number of Affirmed Decisions – 53

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 416 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 773 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 446 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 57.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 88.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 615 days and on average was assigned 260 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 68
 • Number of confirmed judgements – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 443 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 500 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 312 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 663 – 669. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca nevykazuje účasť na vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 0 ; 2012 – Sudca nevykazuje účasť na vzdelávacích aktivitách; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právnych úkonov Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17.603 € s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu a… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4652,07 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6825,31 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 18597,32 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7 346,21 € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 100,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody z ublíženia na… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právnych úkonov Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 124,82 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 39.496,24 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3195,13 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2901,77 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4652,07 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17.603 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.