NSSR 10Nds/14/2014 – KSZA 21Scud/23/2014 ,
Správne právo – Žaloby proti právoplatným Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.