OSSN 1C/97/2012 – KSKE 5Co/736/2014,
Občianske právo – Zodpovednosť za škodu
Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 4 pojednávania a 3 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Spišská Nová Ves

Sudcovia – JUDr. Jana Gargulová a JUDr. Andrej Šalata

Súčasnosť
 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody - nemajetková ujma

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody - nemajetková ujma

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce

 4. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Potvrdené

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Potvrdené

 7. Pojednávanie, Náhrada škody - nemajetková ujma

 8. Podanie na súd
  neznámy dátum

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.