JUDr. Andrej Šalata

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 638 pojednávaní a 925 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.419,32 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 959,65 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody a nemajetková ujma Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.506,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy a nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.916,55,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.302,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.414,47 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohôd o zrážkach zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8.301,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.559,72 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie bezúročnosti a bezpoplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 228,98 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 535,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.