JUDr. Andrej Šalata

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 116 pojednávaní a 679 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti vydedenia a závetu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 555,53 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie dedičstva a zaplatenie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.719,23 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 738,91 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 528,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana spotrebiteľa a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.646,27 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlast. práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 33.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 167,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 281,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.