OSZV 5T/73/2017 – KSBB 4To/76/2018 ,
Trestné právo – Iné práva a slobody Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – JUDr. Bc. Viktor Marko, PhD. a JUDr. Ján Bobor

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.