OSZV 3T/40/2022 – KSBB 5To/111/2022 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 3 pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – Mgr. Bohuš Hruška, JUDr. Martin Kollár, JUDr. Zuzana Štubniaková Kochanová a JUDr. Štefan Novák

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.