KSNR 23Sd/160/2014 – NSSR 9So/158/2014 ,
Správne právo – Dôchodky Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Dana Kálnayová a JUDr. Judita Kokolevská

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.