KSKE 6S/140/2013 – NSSR 8Sžo/77/2015 ,
Správne právo – Ostatné Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Košice a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Eva Baranová a JUDr. Jaroslava Fúrová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.