JUDr. Eva Baranová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 629 pojednávaní a 1 291 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č. PV 301/00004/2017/R Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Alica Tiszová
  Odporca – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Ingrid Marinicová
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Bartolomej Bálint
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Ing. Lýdia Džubinská
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Ing. Branislav Nagy
  Odporca – Okresný úrad Košice
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Zdenka Tancošová
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Jozef Pribol
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný a vdovský dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Helena Baščanová
  Odporca – Sociálna poisťovňa
 8. Vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Peter Štefanovič
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Mária Krivdová
  Odporca – Sociálna poisťovňa
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Eva Baranová
  Navrhovateľ – Ing. Branislav Nagy
  Odporca – Okresný úrad Košice
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.