JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD.

 1. Active judge at the court Okresný súd Považská Bystrica, we register 806 hearings and 543 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 2.337,35 € s prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva vecného bremena Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, ŽALOBA O NÁHRADU NEMAJETKOVEJ… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu vlastníckeho práva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2606,1 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 12.200,-EUR s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6879,34 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 29.848,87 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu v… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.