JUDr. Miroslav Číž

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Považská Bystrica, we register 1,445 hearings and 969 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1075 days in the period and was assigned on average 79 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 225
 • Number of Affirmed Decisions – 137

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.1% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 140 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 133 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 5274 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 3965.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 125 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 97
 • Number of confirmed judgements – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 112 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.1.–22.1.2013 – vzdelávacie podujatie "Kontradiktórnosť hlavných pojednávaní" 3.10.–4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – Semináre: 26.1.–27.1.2011 – Ukladanie a výk. trestov a ochran. opatrení, pozícia poslucháča, 2 dni; 30.5.2011– Kultivácia osobnosti 1. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 27.6. – Kultivácia osobnosti – 2. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 8.12.–9.12.2011– Prehľad aktuál. judikat.v oblasti tr.práva., pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 21.1.–22.1.2013 – vzdelávacie podujatie "Kontradiktórnosť hlavných pojednávaní" 3.10.–4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – Semináre: 26.1.–27.1.2011 – Ukladanie a výk. trestov a ochran. opatrení, pozícia poslucháča, 2 dni; 30.5.2011– Kultivácia osobnosti 1. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 27.6. – Kultivácia osobnosti – 2. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 8.12.–9.12.2011– Prehľad aktuál. judikat.v oblasti tr.práva., pozícia poslucháča, 2 dni;

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti… Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Opravné uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 208 ods.1… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 208 ods.1… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 323/1 písm.a/, § 364/1… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 ods.1… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 278 ods.1 Tr.zák. Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 368 ods.1, ods.2… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 368 ods.1, ods.2… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr. zák. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b/… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.