JUDr. Adriana Považanová

 1. Aktívna predsedníčka na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 128 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 358 pojednávaní a 525 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1464 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 201 – 223. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 139
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 102

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 107,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 112 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 49 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1057 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 72 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 70

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 68 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 38 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 19 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 89,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 652 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 99 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 59
 • Počet potvrdených odvolaní – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 125 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 16 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 23,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 46 – 51. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu od preloženia na OS Zvolen od 07.10.2013.
 • 2013 – 21. 01. – 22. 01. 2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Omšenie, 07. 02. – 08. 02. 2013 Európsky zatýkací rozkaz, Omšenie, 27. 02. – 28. 02. 2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, Omšenie, 20. 05. 2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; ; 21.01.2013–22.01.2013 (2 dni) – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 07.02.2013–08.02.2013 (2 dni) – Európsky zatýkací rozkaz (novela Zákona č. 344/2012 Z.z.) 27.02.2013–28.02.2013 (2 dni) – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 20.05.–21.05.2013 (2 dni) – Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest
 • 2012 – 18.10. – 19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné 25.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek 2. časť 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – Nápad nebol znížený; 2013 – Výkon funkcie predsedu súdu od preloženia na OS Zvolen od 07.10.2013.
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 28.–29–3.2011, 20.09.2011 Trestnoprávne kolégium ; 2012 – 18.10. – 19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné 25.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek 2. časť 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 21. 01. – 22. 01. 2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Omšenie, 07. 02. – 08. 02. 2013 Európsky zatýkací rozkaz, Omšenie, 27. 02. – 28. 02. 2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, Omšenie, 20. 05. 2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; ; 21.01.2013–22.01.2013 (2 dni) – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 07.02.2013–08.02.2013 (2 dni) – Európsky zatýkací rozkaz (novela Zákona č. 344/2012 Z.z.) 27.02.2013–28.02.2013 (2 dni) – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 20.05.–21.05.2013 (2 dni) – Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest
 • 2011 – 28.–29–3.2011, 20.09.2011 Trestnoprávne kolégium

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Adriana Považanová
  Obžalovaný – B. V.
 2. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Adriana Považanová
  Obžalovaný – M. A.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Adriana Považanová
  Obžalovaný – G. J.
 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Adriana Považanová
  Obžalovaní – A. M. a Q. U.
 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Adriana Považanová
  Obžalovaný – J. R.
 6. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Adriana Považanová
  Obžalovaný – X. W.
 10. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.