JUDr. Vladimír Pribula

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 2 034 pojednávaní a 999 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rozvod
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.411,37 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.540,39 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.427,89 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 6.439,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že zmluvy sú neplatné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody - o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 200,96 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.464,56 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.411,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na začatie konania Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1038,77 € sprísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, splnenie zmluvných… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 5.014,63 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.