JUDr. Vladimír Pribula

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 2 144 pojednávaní a 1 148 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 37.150,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 833,62 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu manželky na rozvod a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3818,43 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 582,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie , že poskytnutý úver… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.