JUDr. Ján Skalický

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Pezinok, we register 1,421 hearings and 560 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1269 days in the period and was assigned on average 114 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.1% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 132
 • Number of Affirmed Decisions – 78

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 134.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 85 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 30 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 35.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 85.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 852 days in the period and was assigned on average 91 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 79
 • Number of Affirmed Decisions – 45

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 3.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 138 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 92 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 10 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 10.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 604 days and on average was assigned 196 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 463 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 358 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 200 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 55,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 688 – 689. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 6 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – v r. 2013 – člen sudcovskej rady, nápad nebol znížený
 • 2013 – seminár – 2.–3.12.2013
 • 2012 – v r. 2012 – člen sudcovskej rady, nápad nebol znížený; 2013 – v r. 2013 – člen sudcovskej rady, nápad nebol znížený
 • 2012 – v r. 2012 – člen sudcovskej rady, nápad nebol znížený
 • 2012 – seminár – 18.–19.10.2012; 2013 – seminár – 2.–3.12.2013
 • 2012 – seminár – 18.–19.10.2012

Published judgements

 1. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, skúmanie ochranného liečenia Hearing was held on

  Court – Okresný súd Pezinok
  Judge – JUDr. Ján Skalický
  Defendant – R. V.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na prepustenie z väzby Hearing was held on

  Court – Okresný súd Pezinok
  Judge – JUDr. Ján Skalický
  Defendant – K. X.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu ochrannej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, skúmanie ochranného liečenia Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ochrannej liečby Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, skúmanie ústavného liečenia Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ochrannej liečby Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ochrannej liečby Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu ochrannej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, skúmanie ochranného liečenia Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.