JUDr. Radoslav Svitana, PhD.

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 158 hearings and 61 judgements.
  Note: .
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bánovce nad Bebravou, we register 1,595 hearings and 1,177 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 824 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31 from 40 possible points and ranked on 41 – 47. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 319
 • Number of Affirmed Decisions – 260

An appeal against the judge's judgements is filed in 20.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 220 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 397 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 147 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 120.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 393 days and on average was assigned 193 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 17
 • Number of confirmed judgements – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 326 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 314 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 225 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 189,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.3.– 5.3.2013 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, 11.4.2013 – Určovacie žaloby, 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 3.10 – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.3.2013, 19.6.2013, 19.9.2013,
 • 2012 – 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu; Grémia: 12.3.2012, 12.6.2012, 12.9.2012, 6.12.2012; 2013 – 4.3.– 5.3.2013 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, 11.4.2013 – Určovacie žaloby, 22.4. – 23.4.2013 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 3.10 – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013, 19.3.2013, 19.6.2013, 19.9.2013,
 • 2012 – 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu; Grémia: 12.3.2012, 12.6.2012, 12.9.2012, 6.12.2012

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 2.964,80 € s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 1.440,25 EUR… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody vo výške… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava výkonu rod. práv a… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 391,11 EUR s príslušenstvom zo… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie škody s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.000,- € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 3.859,38 Eur s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.