JUDr. Iveta Sýkorová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 285 pojednávaní a 1 445 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1432 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 321
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 219

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 553,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 476 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 407 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 85,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 290,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1044 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 235
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 172

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 660 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 870 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 413 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 83,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 621 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 167 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 108
 • Počet potvrdených odvolaní – 76

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 494 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 539 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 297 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 2 dni – Zákonník práce
 • 2011 – 3; 2012 – 2 dni – Zákonník práce
 • 2011 – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu práva užívať… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.043,32 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadenie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.357,50 € Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie hranice C-KN… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 193,01 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie finančnej náhrady vo… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 26.234,56 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 695,19 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba voči spoluvlastníkom o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 28.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu vlastníckých a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na ochranu vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 068,10 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.