JUDr. Štefan Tomáš

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 2,639 hearings and 258 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1525 days in the period and was assigned on average 93 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.6% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 61
 • Number of Affirmed Decisions – 40

An appeal against the judge's judgements is filed in 2.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 112.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 97 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 43 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 44.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 113.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1085 days in the period and was assigned on average 70 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 286 – 303. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.1% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 44
 • Number of Affirmed Decisions – 26

An appeal against the judge's judgements is filed in 2.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 166 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 124 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 55 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 44.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 109.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 657 days and on average was assigned 87 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 20% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 15
 • Number of confirmed judgements – 3

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 133 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – medzinárodná konferencia šport a právo, celokrajové školenie sudcov trestného úseku,
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 4 dni – väzba, drogová kriminalita, európske právo, spor a právo
 • 2011 – 3; 2012 – 4 dni – väzba, drogová kriminalita, európske právo, spor a právo ; 2013 – medzinárodná konferencia šport a právo, celokrajové školenie sudcov trestného úseku,
 • 2011 – 3

Published judgements

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin ublíženia na… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – A. C.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – U. G.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – T. D.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – P. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – J. G.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – W. T.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – G. H.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – Q. H.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin skrátenie dane… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – S. G.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin týrania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – B. W.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – L. X.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin: nedovolená výroba… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – M. H.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – V. Q.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – Q. W.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – C. Y.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin kupliarstva v… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – V. M.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – F. T.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – N. M.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin týrania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – C. I.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Žilina
  Judge – JUDr. Štefan Tomáš
  Defendant – R. V.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.