JUDr. Július Tóth

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 80 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Košice I, we register 1,867 hearings and 4,012 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1524 days in the period and was assigned on average 41 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 12.5 from 40 possible points and ranked on 607 – 612. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.5% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 77
 • Number of Affirmed Decisions – 42

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.2% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 436.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 207 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 108 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 126.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1087 days in the period and was assigned on average 30 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 60
 • Number of Affirmed Decisions – 33

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.5% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 331 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 185 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 56 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 30.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 108.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 54 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 30
 • Number of confirmed judgements – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 422 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 155 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 75 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad znížení v súdnom oddelení 31Cbr na 50% za účelom zabezpečenia plynulého vybavovania vecí v agende K a R.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 (1SprR/20/2011) upravený pomer prideľovania vecí registra Nsre ( 20% z dôvodu zabezpečenia plynulosti vybavovania iných agiend).; 2013 – Nápad znížení v súdnom oddelení 31Cbr na 50% za účelom zabezpečenia plynulého vybavovania vecí v agende K a R.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 (1SprR/20/2011) upravený pomer prideľovania vecí registra Nsre ( 20% z dôvodu zabezpečenia plynulosti vybavovania iných agiend).
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie
 • 2011 – 8.3.2011 Aplikačné právo OSP 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, námietkach proti zmenkovému… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 493.287.324,58 Sk Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci z konkurznej… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10.430,40 EUR s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 436,42 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 264,30 EUR s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 492,- EUR s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 125,44 EUR s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 76.080,- EUR s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 034,70 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia pre… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddĺženia pre… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie výťažku do konkurznej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.