JUDr. Mária Tóthová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 270 hearings and 577 judgements.
  Note: .
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 600 days and on average was assigned 53 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 71
 • Number of confirmed judgements – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 216 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 32 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 63 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 88,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené kolégium KS v Trenčíne
 • 2012 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2012 – 13.–14.3.2012 Profesionálna etika sudcu a prokurátora, 21.–23.05.2012 Etika v právu
 • 2011 – výkon funkcie predsedu OS od 01. decembra 2012; 2012 – výkon funkcie predsedu OS; 2013 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2011 – výkon funkcie predsedu OS od 01. decembra 2012
 • 2011 – 29. júna 2011 – pracovné stretnutie sudcov z občianskoprávnych kolégií KS a občianskoprávnych grémií OS 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 13.–14.3.2012 Profesionálna etika sudcu a prokurátora, 21.–23.05.2012 Etika v právu; 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené kolégium KS v Trenčíne
 • 2011 – 29. júna 2011 – pracovné stretnutie sudcov z občianskoprávnych kolégií KS a občianskoprávnych grémií OS 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Published judgements

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dobrovoľnej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neexistencie dôvodov… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dobrovoľnej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.344,79 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 423,33 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.