JUDr. Mária Tóthová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 270 pojednávaní a 577 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 600 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených odvolaní – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 216 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 32 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 63 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 88,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené kolégium KS v Trenčíne
 • 2012 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2012 – 13.–14.3.2012 Profesionálna etika sudcu a prokurátora, 21.–23.05.2012 Etika v právu
 • 2011 – výkon funkcie predsedu OS od 01. decembra 2012; 2012 – výkon funkcie predsedu OS; 2013 – výkon funkcie predsedu OS
 • 2011 – výkon funkcie predsedu OS od 01. decembra 2012
 • 2011 – 29. júna 2011 – pracovné stretnutie sudcov z občianskoprávnych kolégií KS a občianskoprávnych grémií OS 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne; 2012 – 13.–14.3.2012 Profesionálna etika sudcu a prokurátora, 21.–23.05.2012 Etika v právu; 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené kolégium KS v Trenčíne
 • 2011 – 29. júna 2011 – pracovné stretnutie sudcov z občianskoprávnych kolégií KS a občianskoprávnych grémií OS 07. – 08. septembra 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dobrovoľnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neexistencie dôvodov… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dobrovoľnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.344,79 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 423,33 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.