JUDr. Ladislav Bujňák

 1. Active chairman at the court Okresný súd Trebišov, we register 1,305 hearings and 1,304 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Košice I, we register 2,244 hearings and 808 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 2587 days in the period and was assigned on average 138 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.6% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 172
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 73.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 55 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 37 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 67.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 99.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1687 days in the period and was assigned on average 98 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 324 – 344. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 108
 • Number of Affirmed Decisions – 60

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.1% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 125 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 66 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 25 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 786 days and on average was assigned 81 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 32
 • Number of confirmed judgements – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 122 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 71 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 12.11.2013– Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadačov – 2.časť 28.10.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní; 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania.
 • 2013 – 12.11.2013– Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadačov – 2.časť 28.10.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní; 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 (1SprR/32/2012) bol v období od 1.8. do 10.8.2012 pozastavený nápad v tomto súdnom oddelení z dôvodu zabezpečenia rovnomernosti zaťaženosti sudcov.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 (1SprR/32/2012) bol v období od 1.8. do 10.8.2012 pozastavený nápad v tomto súdnom oddelení z dôvodu zabezpečenia rovnomernosti zaťaženosti sudcov.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 52/21/8811 prečin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – S. H.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 185/15/8811 -… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – H. P.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 550/15/8811, prečin… Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2 Pv 19/21/8811 zločin… Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 407/12/8811 -… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – A. C.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 112/21/8811… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – A. V.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 63/21/8811 zločin… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 185/13 - zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – B. H.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 510/20/8811… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 436/12/8811 - zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – E. P.
More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania vo veci… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 52/21/8811 prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – U. Z.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 597/16/8811 prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – Y. J.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 387/20/8811 -… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – P. I.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2 Pv 238/21/8811 zločin… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 153/18/8811… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – U. X.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 145/20/8811… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – Z. X.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 325/20/8811 -… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – K. X.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 345/20/8811 -… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – O. D.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 112/21/8811… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Ladislav Bujňák
  Defendant – N. U.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.