JUDr. Ladislav Bujňák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 023 pojednávaní a 753 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 2587 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 138 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 172
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 73,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 55 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 37 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 67,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1687 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324. – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 108
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 60

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 125 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 25 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 786 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 32
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 122 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 71 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203. – 218. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 12.11.2013– Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadačov – 2.časť 28.10.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v  trestnom konaní; 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania.
 • 2013 – 12.11.2013– Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadačov – 2.časť 28.10.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v  trestnom konaní; 21.–22.1.2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 (1SprR/32/2012) bol v období od 1.8. do 10.8.2012 pozastavený nápad v tomto súdnom oddelení z dôvodu zabezpečenia rovnomernosti zaťaženosti sudcov.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.7.2012 (1SprR/32/2012) bol v období od 1.8. do 10.8.2012 pozastavený nápad v tomto súdnom oddelení z dôvodu zabezpečenia rovnomernosti zaťaženosti sudcov.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 44/2015 - § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Lukáš Habura
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 353/2017 - § 233 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Róbert Macoško
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 137/14/8811 - prečin krádeže Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 304/2012 - § 213 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Ing. Martin Magula
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 479/2017 - § 214 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Július Šuster
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 215/2018 - § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Anton Kövér
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 38/18/8811 prečin podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Andrej Balog
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 19/2013 - § 9 ods.2, § 148… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Ladislav Pipta
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 89/2018 - § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Vojtěch Dzurko
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 257/16/8811 zločin podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Emil Koňa
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 693/2010 - § 21 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Július Slepčík
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 293/2015 - § 276 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Robert Ružik
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 238/18/8811 zločin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Attila Dobos
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 402/18/8811 prečin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 462/18/8811 prečin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 39/2016 - § 208 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – František Michalčik
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2 Pv 367/17/8811 prečin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Mária Kállaiová
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 114/18/8811 prečin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Mária Péterová
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 470/17/8811 prečin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Pavol Peter
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 102/2015 - § 276 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ladislav Bujňák
  Obžalovaný – Ing. Mikuláš Sill
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.