Mgr. Ingrid Vallová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 910 pojednávaní a 739 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neplatnosť úverovej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie sumy 5 643 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Súdny poplatok za odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 420,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 739,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 727,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 3 910,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Na plnenie o náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 547,20 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.