JUDr. Gabriela Buľubašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 131 pojednávaní a 2 521 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1461 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 67 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 12 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 613 – 617. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 141
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 92

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 794,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 529 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 316 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1039 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 47 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 80
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 53

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 655 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 443 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 276 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 62,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 119,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 53
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 987 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 673 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 488 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 700 – 705. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – seminár – 1
 • 2011 – seminár – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 813,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4065,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1889,56€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 277,62 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 183,01 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravoti a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 26.876,02 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že colne zaistený… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.