JUDr. Ľubov Vargová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 3 899 pojednávaní a 2 697 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 1 531 pojednávaní a 1 447 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1504 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 184
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 134

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 228,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 265 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 83 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 31,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 62,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1069 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 325 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 476 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 176 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 628 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 228 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 321 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 398 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 193 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nástup na Okresný súd Vranov nad Topľou – 1.4.2013; 15.2.2013 zastavený nápad z dôvodu pridelenia sudkyne od 1.4.2013 na iný súd od 1.4.2013 pridelená na Okresný súd Vranov nad Topľou ako sudkyňa
 • 2013 – Nástup na Okresný súd Vranov nad Topľou – 1.4.2013; 15.2.2013 zastavený nápad z dôvodu pridelenia sudkyne od 1.4.2013 na iný súd od 1.4.2013 pridelená na Okresný súd Vranov nad Topľou ako sudkyňa
 • 2013 – 16.10.2013 – Krajský súd Košice – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní (Košice,Prešov) 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 3
 • 2011 – 2; 2012 – 3; 2013 – 16.10.2013 – Krajský súd Košice – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní (Košice,Prešov) 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradnú osobnú… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na schválenie právneho úkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie poručnícka Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.