JUDr. Vladimír Varga

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 2 559 pojednávaní a 1 407 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1499 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 270
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 165

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 129,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 106 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 57 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 53,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1082 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 88 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 160 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 138 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 62 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 94% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 645 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 260 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 46
 • Počet potvrdených odvolaní – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 94 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 17 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – od 01.02. 2013 sudca preložený z OS Vranov nad Topľou; Koniec vyko návania sudcu na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou a pridelenie na Okresný súd v Humennom.
 • 2013 – od 01.02. 2013 sudca preložený z OS Vranov nad Topľou; Koniec vyko návania sudcu na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou a pridelenie na Okresný súd v Humennom.
 • 2013 – 28–29. 10. 2013 odborný seminár v Omšení – 2 dní, od 30–31. 10. 2013 školenie sudcov Prešov – 2 dní.
 • 2012 – 1. 17. 05. 2012 – Krajský súd Košice – Odstrániteľnéúneodstrániteľné vady návrhu, podania. 2. 28. 05. 2012 – Krajský súdKošice – Prejudiciálna otázka podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ v trestnom konaní súdnom.. 3. 13. 09. 2012 – Krajský súd Košice – Najnopvšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov.
 • 2011 – 07. 04. 2011 – školenie Trenčianské Teplice – Omšenie 18. 04. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie 22. 09. – 23. 09. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie 24. 11. 2011– školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove; 2012 – 1. 17. 05. 2012 – Krajský súd Košice – Odstrániteľnéúneodstrániteľné vady návrhu, podania. 2. 28. 05. 2012 – Krajský súdKošice – Prejudiciálna otázka podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ v trestnom konaní súdnom.. 3. 13. 09. 2012 – Krajský súd Košice – Najnopvšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov. ; 2013 – 28–29. 10. 2013 odborný seminár v Omšení – 2 dní, od 30–31. 10. 2013 školenie sudcov Prešov – 2 dní.
 • 2011 – 07. 04. 2011 – školenie Trenčianské Teplice – Omšenie 18. 04. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie 22. 09. – 23. 09. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie 24. 11. 2011– školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – Q. V.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 ods. 1 písm. b) Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – Q. M.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 277 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – Q. P.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – A. H.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 199 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 286 ods. 1, písm. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – L. T.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 149 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – J. F.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 348 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – I. U.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 písm. d) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – V. C.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 20 k § 212/1,3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – I. L.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 172 ods. 1, písm. c)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – M. P.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 14 k §156 ods.1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – X. V.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 217 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – E. W.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 157 ods. 1,2 pís. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Vladimír Varga
  Obžalovaný – D. J.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods. 1,ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.