JUDr. Eva Vašková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 408 pojednávaní a 720 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2015/018085-2 Br zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová, JUDr. Milan Straka, JUDr. Eva Vašková a JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – ["M", "Z"]
  Odporca – ["B", "U"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OOP4-2015/023454-003 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2016/001189-004/Ja… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2016/001189-004/Ja… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
  Navrhovateľ – U. Z.
  Odporca – D. V.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. X/2/ Spr… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
  Navrhovateľ – U. I.
  Odporca – A. L.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
  Navrhovateľ – O. I.
  Odporca – K. H.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie vkladu V 1650/2014 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
  Navrhovateľ – F. S.
  Odporca – H. X.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
  Navrhovateľ – I. R.
  Odporcovia – G. J. a W. K.
 10. Pojednávanie, Presk. rozh. 1100306/1/377463/2014/5051 z 21… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Vašková
  Navrhovateľ – H. T.
  Odporca – U. W.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.