JUDr. Elena Zaťková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 943 pojednávaní a 1 621 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2015/018085-2 Br zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová, JUDr. Milan Straka, JUDr. Eva Vašková a JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – ["M", "Z"]
  Odporca – ["B", "U"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OOP4-2015/023454-003 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2016/001189-004/Ja… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OVBP2-2016/001189-004/Ja… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – W. B.
  Odporca – Q. D.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, starobný dôchdok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – W. J.
  Odporca – Z. J.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – U. G.
  Odporca – Z. L.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – D. Z.
  Odporca – V. K.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – W. F.
  Odporca – G. C.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Elena Zaťková
  Navrhovateľ – B. G.
  Odporca – O. B.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.