JUDr. Ľuboš Vereš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 3 376 pojednávaní a 1 256 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1515 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 289
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 188

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 94,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 52 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 42 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 80,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 119% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1083 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 233
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 145

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 145 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 78 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 42 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 53,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 119,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 656 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 110
 • Počet potvrdených odvolaní – 51

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 19,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 10,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 97 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 48 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 32 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 157,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Predseda trestnoprávneho grémia do 31.10.2011 ( nápad 60%).
 • 2011 – Predseda trestnoprávneho grémia do 31.10.2011 ( nápad 60%).

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie bez odôvodnenia – Poriadok vo verejných…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 81/2020 - § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – S. F.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – Z. U.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 286/2020 - § 352… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – S. K.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – K. Y.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – O. J.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 593/2015 - § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – G. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 188/2021 - § 156… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – V. K.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 390/2018 - § 361… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – D. H.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 35/08 - § 213 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – G. V.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 72/2018 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – M. C.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 3Pv 81/2020 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – K. Z.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 354/2020 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – Z. M.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – F. R.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – P. J.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 435//2017 - § 219… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – X. R.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – Q. D.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – W. Q.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – Z. P.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
  Obžalovaný – V. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.