JUDr. Eliška Wagshalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 123 pojednávaní a 897 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 856 pojednávaní a 784 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 401 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 292 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 763 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 600 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 194 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 50% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 574 – 577. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 0; 2
 • 2012 – 22.11.–23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 0; 2
 • 2012 – 22.11.–23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh o náhradu škody a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu styku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu opatrovníctva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností +… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh starých rodičov na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh o náhradu škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zmenu úpravy pomerov… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.