JUDr. Nadežda Wallnerová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 456 hearings and 75 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Malacky, we register 921 hearings and 1,241 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

The judge worked 541 days in the period and was assigned on average 61 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.3% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 41
 • Number of Affirmed Decisions – 28

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.5% of cases. The average in the same agenda is 9.4%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 209.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 226 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 87 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 38.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 69.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 335 days and on average was assigned 242 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 26
 • Number of confirmed judgements – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Judikatúra a právna argumentácia – 2 dni
 • 2011 – Aplikačné problémy O.S.P., Starostlivosť o maloletých, určenie výživného, Vysporiadanie podielového vlastníctva, Obč.spr., Obch, agenda, Technika civilného pojednávania, Aktuálne otázky rodinného práva, Prehľad aktual. judik. v oblasti obč. práva, Spory o vlastnícke práva k nehnuteľ., Poistné zmluvy v praxi 12 dní; 2012 – Judikatúra a právna argumentácia – 2 dni
 • 2011 – Aplikačné problémy O.S.P., Starostlivosť o maloletých, určenie výživného, Vysporiadanie podielového vlastníctva, Obč.spr., Obch, agenda, Technika civilného pojednávania, Aktuálne otázky rodinného práva, Prehľad aktual. judik. v oblasti obč. práva, Spory o vlastnícke práva k nehnuteľ., Poistné zmluvy v praxi 12 dní
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zvýšenie výživného Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava výkonu rodičovských… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti rozhodnutí… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na rozvod manželstva a… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie dieťaťa do spoločnej… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zvýšenie výživného Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 21.594,61 € Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 550,00 € Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na neodkladné opatrenie… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.