JUDr. Nadežda Wallnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 921 pojednávaní a 1 228 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 144 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 10 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 541 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 41
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 28

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 209,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 226 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 87 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 69,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 335 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 242 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 26
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Judikatúra a právna argumentácia – 2 dni
 • 2011 – Aplikačné problémy O.S.P., Starostlivosť o maloletých, určenie výživného, Vysporiadanie podielového vlastníctva, Obč.spr., Obch, agenda, Technika civilného pojednávania, Aktuálne otázky rodinného práva, Prehľad aktual. judik. v oblasti obč. práva, Spory o vlastnícke práva k nehnuteľ., Poistné zmluvy v praxi 12 dní; 2012 – Judikatúra a právna argumentácia – 2 dni
 • 2011 – Aplikačné problémy O.S.P., Starostlivosť o maloletých, určenie výživného, Vysporiadanie podielového vlastníctva, Obč.spr., Obch, agenda, Technika civilného pojednávania, Aktuálne otázky rodinného práva, Prehľad aktual. judik. v oblasti obč. práva, Spory o vlastnícke práva k nehnuteľ., Poistné zmluvy v praxi 12 dní
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8 597,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Výživné na rozvedenú manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody vo výške 1 190… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚPP na čas do rozvodu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.