JUDr. Jana Burešová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 394 pojednávaní a 1 774 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie rozsahu dedičstva s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie veci a prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 14 000,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu ohrozeného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8.459,37 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 290 000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1 211,30 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckého práva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, opravné uznesenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.