JUDr. Jana Burešová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 934 pojednávaní a 1 232 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyporiadanie nárokov zo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 525,54 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 438,86,-Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 424,06 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 50.545,64 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.009,79 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1 110,79 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie poistného vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 199,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 152,43 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1246,11 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 77 531,81 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.372,83 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.