JUDr. Janka Butašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 2 353 pojednávaní a 2 702 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátori za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 3
 • prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1008 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku year celkovo 13 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 668. – 676. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 212
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 136

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1089,6 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339,3 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 1012 prípadov. Priemer bol 376,8 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 706 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 69,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 96,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 608 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 221 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených odvolaní – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 691 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 663 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 330 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 69,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 690. – 693. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, uplatnenie pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 347,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 850000,- Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 632,27 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 1.552,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 1.455,36 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 83.181,69 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 567,58 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 659,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 160,37 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 154,90 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 902,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 608,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 129,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 435,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 499,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.