JUDr. Janka Butašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 2 295 pojednávaní a 2 615 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 18 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 608 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 221 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených odvolaní – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 691 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 663 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 330 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 69,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 690. – 693. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 179.466,- Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 608,89 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 129,17 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 435,49 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 499,32 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 276,83 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 1.575,24 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 347,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 1.264,07 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 33,98 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 261,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 18.553,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 37.699,- Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 1.749,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.