JUDr. Janka Butašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 3 773 pojednávaní a 5 073 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1382 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 297
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 200

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 446,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 543 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 491 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 90,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 704,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1008 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 668 – 676. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 212
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 136

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1090 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 1012 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 706 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 69,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 96,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 608 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 221 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených odvolaní – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 691 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 663 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 330 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 69,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 690 – 693. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 166,03 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 325,67 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1 063,83 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.809,14 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.287,26 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10.157,18 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1.178,56 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 493 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.