Mgr. Gabriela Chudovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 571 pojednávaní a 279 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 075 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví a iné Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1.525,52 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 24.951,67 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 825,13 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a ochrana… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 855,48 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 5.757,64 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.926,16 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 17.603,39 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o PR zaplatenie 144,-€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o PR zaplatenie 256,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 151,63 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 400,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 62,64 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.