JUDr. Pavol Uhrík

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 875 pojednávaní a 493 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Bratislava III, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 181 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovacia žaloba o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz neoprávnených zásahov… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 621,73 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.350,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 71.826,45 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 42,60 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 91,69 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 99,13 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 110,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.